ES Projektai

EU fondu investiciju veiksmu programa

Siekdama veikti tarptautinėje rinkoje ir didinti eksporto apimtis, UAB „Elinta Charge“ numato sertifikuoti planuojamus eksportuoti produktus. Projektas bus įgyvendinamas pagal Lietuvos 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Expo sertifikatas LT“.

Projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo buvo skirta 32 483 EUR suma, kuri padengs 50 % projekto išlaidų. Projektą numatoma įgyvendinti iki 2021 m. gruodžio 31 d.

Išsamesnę informaciją suteiks:

Technikos direktorius
Dainius Janulevičius
Tel. +370 653 66 633
El. paštas dainius.janulevicius@elintacharge.com