ES Projektai

UAB „Elinta Charge“ įgyvendina projektą „UAB „Elinta Charge“ investicijos į e. komercijos diegimą“, Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-1253, finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

UAB „Elinta Charge“ gamina elektrinių transporto priemonių įkrovimo stoteles. Siekiant padidinti įmonės konkurencingumą ir gaunamas pajamas, numatoma įgyvendinti šį e-komercijos diegimo projektą, kurio metu bus sukurta galimybė klientams savarankiškai užsakyti bei stebėti produkcijos gamybos eigą prisijungus prie klientų savitarnos portalo.

Projekto tikslas – didinti įmonės konkurencingumą, o kartu ir pardavimo pajamas panaudojant e. komercijos sprendinius.

Projekto biudžetas – 63 150,00 Eur. Iš Europos regioninės plėtros fondo skirta finansavimo suma sudaro – 47 362,50 Eur.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia nuo 2021 m. rugpjūčio 04 d., pabaiga iki 2023 m. lapkričio 30 d.

Planuojama, kad įdiegus e-komercijos sprendinį bus sudarytos sąlygos paslaugas teikti efektyviau ir patogiau klientui, dėl ko didės pardavimų kiekiai ir pajamos.