Netechnologinių inovacijų kūrimas

UAB „Elinta charge“ pradėjo įgyvendinti Kūrybiniai čekiai COVID-19projektą

UAB „Elinta charge“ 2022 metais pradėjo įgyvendinti projektą „Netechnologinių inovacijų kūrimas UAB „Elinta Charge““. Šiuo projektu įmonė siekia sukurti ir įdiegti originalius produktų dizaino sprendimus bei rinkodaros inovacijas, bei užtikrinti įmonės produkcijos žinomumą. Tokiu būdu numatoma didinti įmonės pardavimo apimtis.

Projektas bus įgyvendinamas pagal Lietuvos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“ priemonę „Kūrybiniai čekiai COVID-19“ (13.1.1-LVPA-K-861).

Projekto įgyvendinimui iš Europos regioninės plėtros fondo (finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė) buvo skirta 25 485 Eur suma. Ši suma padengs 75 proc. projekto išlaidų ir taip stipriai prisidės prie įmonės galimybių pasiekti projekto tikslus.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022 m. Sausio mėn. 12 d.  – 2022 m. gruodžio mėn. 31 d.